Salgs- og leveringsbetingelser
hos Garderobemanden

Salgs- og leveringsbetingelser

 • Betingelser som gælder mellem sælger fra Garderobemanden og kunden, såfremt ikke andet fremgår af tilbudet eller
  ordrebekræftelsen

  • Priser og betalingsbetingelser
   • Alle priser er baseret på vores vejl. prisliste og er inklusiv moms. Der betales minimum 30% af specialbestilte varer ved bestilling. Forskudsindbetalingen kan ske via netbank eller i bankterminal i butik.
   • Ordre sættes i bestilling, så snart forskudsindbetalingen er registreret hos Garderobemanden.
   • Betaling af restbeløb for varer ved afhenting, levering og/eller montering kan gøres med kort og/eller kontant.
   • Der gives ikke rabat på allerede nedsatte varer.
   • Vi kan tilbyde financiering via Cresco. Dette giver mulighed for betalingsudsættelse.
 • Kundebesøg og opmåling
  • Vi tilbyder, uforpligtende for kunden, hjemmebesøg for opmåling og vejledning.
  • Er der skævheder i gulv eller tag, vil dette blive opdaget af vores sælger, og der kan laves tilbud ud fra de gældende forhold.
  • Ændringer efter hjemmebesøg, som ændrer de forudsætninger, Garderobemanden har lagt til grund ved opmåling, for eksempel nyt gulv, står kunden ansvarlig for at meddele umiddelbart skriftligt til Garderobemanden. Hvis dette ikke bliver gjort iht pkt 4, ”Bestilling og ændringer”, vil kunden belastes for de ekstra omkostninger, dette måtte medføre. Evt. skævheder som må rettes op, betales i sin helhed af kunden, hvis denne står for monteringen selv, eller skabet monteres af Garderobemanden.
 • Tilbud
  • Tilbud er gyldigt i 2 uger.
  • Vi forbeholder os retten til at ændre tilbudet/bestillingen, hvis erklærede vejl. priser ikke stemmer overens med vores prisliste, at varer er udeladt eller at sælger har summeret forkert. Alle sådanne ændringer skal fremgå af ordrebekræftelsen. Kunden skal gøres opmærksom på dette straks afvig opdages.
  • Ved prisændringer fra vore leverandører, vil prisændring også ske hos Garderobemanden. Ændringer kan ske uden forvarsel.
  • Tegninger, Garderobemanden har specialtegnet til den enkelte kunde, må ikke uden skriftligt samtykke kopieres eller gøres tilgængelige for tredjepart.
 • Bestilling og ændringer
  • Ved bestilling skal kunden opgive korrekt navn, adresse og tlf.nr., samt underskrive kontrakten.
  • Kunden er ved underskrift af kontrakten, bundet af denne. Herunder rigtige mål, fyldninger og beslagstype.
  • Ordrebekræftelsen er det som modtages af kunden og skal derfor tjekkes nøje for eventuelle afvigelser.
  • Hvis kunden ønsker ændring i bestillingen efter forskud er indbetalt, skal dette ske skriftligt til Garderobemanden.
  • Evt. ændringer skal ske skriftligt via mail eller ved opmøde i butik, hvor ændringen attesteres. En sådan ændring skal ske senest 24 timer efter at forskud er registreret hos Garderobemanden jvf. Pkt. 1 ”Priser og leveringsbetingelser”.
 • Afhentning af varer
  • Når bestilte varer er klare for afhentning, vil kunden modtage en henvendelse på SMS, mail eller telefon fra Garderobemanden med besked om, at varerne kan hentes. Udleveringsstedet er som regel i Garderobemanden-butik.
  • Varerne udleveres efter restbeløb er overført forskudsvis i netbanken, indbetalt på terminal eller kontant i butik.
  • Kunden må selv tjekke varerne for skader ved afhentning og overtager al risiko, efter varen er hentet eller leveret, hvis fragt er aftalt.
  • Kunden pakker selv sin bil selv samt foretager yderligere emballering. Det anbefales at emballere fronterne godt – specielt ved afhentning af glas- og spejldøre.
  • Er varerne ikke hentet inden 7 dage efter modtaget henvendelse 1. gang i flg. overstående punkt, pålægges lagerleje på 1% af bestillingsbeløbet pr. dag.
  • Ændring af udleveringssted. Har kunden f.eks. bestilt varer med udleveringssted xxxxxx, men senere ombestemmer sig og hellere vil have udlevering på xxxxx, belastes ændringen med kr. 500,-
 • Fragt af varer
  • Garderobemanden kan efter aftale, fragte varer til kunden.
  • Fragtprisen gælder frem til 1. dør på stueniveau såfremt andet ikke fremkommer af ordren.
  • Der er pristillæg på kr. 150,- pr etage pr. front.
  • Hvis befragter ikke kan køre til udgangsdør med stor varebil, vil denne måtte belaste kunden for ekstra mandskab og bæring. Eksempelvis lav højde, sne, is etc.
  • Skal chaufføren må vente på kunden, tilkommer kr. 100,- pr. påbegyndte 15. minut.
  • Ved udlevering betales restbeløb, hvis du ikke har forhåndsbetalt hele købesummen. Betaling gøres med kort eller kontant.
  • Er kunden ikke hjemme ved aftalt udlevering, påløber et gebyr på kr. 500,- og ny fragt betales fuldt ud.
  • Ved udlevering må kunden selv kontrollere, at alle varer er fri for skader. Hvis skader opdages, skal dette noteres på leveringsskemaet, fordi kunden overtager al risiko efter at varerne er udleveret.
 • Montering
  • Garderobemanden tilbyder montering af garderobe. Aftaler om tidspunkter, udførelse, del- og restmontering og reklamationer på udførelsen gøres med Garderobemanden. Når arbejdet er tilfredsstillende udført og kunden har underskrevet dette, skal montøren modtage restindbetaling for ordren, samt fragt- og monteringsprisen samlet. Dette kan betales kontant eller til betalingsterminal.
  • Monteringsprisen inkluderer kun bestilte varer, såfremt ikke andet fremgår skriftligt af tilbudet eller ordrebekræftelsen. Listning, foringer, opretning eller andet ekstra arbejde kommer i tillæg.
  • Sidevægge, hyldeplader, tophylder og garderobestænger bliver leveret i standardstørrelser, og må tilpasses af kunden selv, hvis kunden har valgt at montere selv eller bruge andre montører. Når kunden vælger at montere selv, står de også for at skaffe rigtigt værktøj.
  • Skruer til at fæste i andre materialer end træ skal kunden skaffe selv.
  • Skuffer kommer ikke færdigmonterede.
 • Udsættelse og afbestilling
  • Hvis afhentning/levering må udsættes indtil 2 gange på grund af årsager, Garderobemanden ikke er ansvarlig for, vil kunden ikke få kompensation for dette. Ved 3. gang indrømmes indtil 10% af værdien på de varer som er forsinket. Eksempler på, hvad Garderobemanden ikke råder over er: forsinkelser fra underleverandør, sygdom, fejlproducerede varer, transportskader, strejke og andre samfundsmæssige hændelser.
  • Garderobemandens produkter er specialtilpasset kunden og kan ikke afbestilles.
 • Salgspant
  • Garderobemanden forbeholder sig salgspant i leverede genstande og beholder ejendomsretten til disse indtil købesummen er fuldt ud betalt.
 • Restordre og fejllevering
  • Hvis der mangler eller bliver fejlleveret varer (gælder både ved afhentning og levering), skal dette fremgå skriftligt af vores leveringsskema. Hvis der er betalt for fragt, vil Garderobemanden levere restordre eller fejlleveringen gratis hjem til kunden.
 • Reklamation
  • Vi yder en udvidet garanti, det er derfor vigtigt at kunden tager vare på alle dokumenter, da dette er forudsætning for at garantien skal gælde.
  • Alle varer, Garderobemanden sælger, følger købeloven på 2 år.
  • Reklamationer må påberåbes til Garderobemanden inden rimelig tid, som anses som 3 dage efter afhentning/levering/modtagelse af varer.
  • Skader påført af Garderobemanden skal fremkomme på leveringsskemaet.
  • Reklamationer ved produktfejl/mangler, som Garderobemanden må føre videre til sine leverandører, kan Garderobemanden ikke gøres økonomisk ansvarlig for.
  • Udbedringer af reklamationer må kun udføres af Garderobemanden. Dette skal ske inden 10 arbejdsdage. Får kunden reklamationen udbedret selv eller af tredjepart, vil Garderobemanden ikke kompensere for dette, hvis ikke skriftligt samtykke foreligger på forhånd.
 • Returnering af varer/fortryde køb
  • Returnering af varer kan kun ske efter aftale med Garderobemanden. Alle returvarer må være forsvarligt pakket ind ved levering, dette gælder specielt skydedørsfronter.
  • Alle skydedøre er speciallavet på mål og kan ikke under nogen omstændigheder tages i retur. Dette gælder også varer, som er monteret.
  • Uåbnede varer refunderes med 70% af vareværdien, hvis den stadig er i originalemballagen og uden skader.
  • Garderobemanden vil kun have tilfredse kunder og ønsker at eventuelle uoverensstemmelser løses.